Indlæser...

T-Shirt "I'm Polish and I'm proud of it" 1.0

A77144 1
A77144 2
A77144 3
A77144 4
A77144 5

95

[PL]
Co mod dodaje?
Dodaje do gry koszulkę z napisem "JESTEM POLAKIEM I JESTEM Z TEGO DUMNY".
Jak zainstalować?
Są dwa sposoby.
1. Paczka OIV. Wystarczy wejść w zakładkę "Tools" znajdującej się na górnym pasku programu OpenIV.
Następnie wchodzimy w "Package Installer" i wybieramy plik T-Shirt.oiv który wcześniej pobraliśmy.
2. Wejdź w OpenIV o takich samych nazwach jak te w folderze Optional.
Czy ta koszulka istnieje na prawdę?
Tak, można ją zakupić tutaj:
https://www.rean.pl/koszulka-jestem-polakiem-i-jestem-z-tego-dumny.html

[EN]
What mod adds?
He adds to the game a T-shirt with the inscription "I AM POLISH AND I AM FROM THIS PROUD."
How to install?
There are two ways.
1. The OIV package. Just go to the "Tools" tab on the top bar of the OpenIV program.
Then enter the "Package Installer" and select the file T-Shirt.oiv which we downloaded earlier.
2. Enter the folders in OpenIV with the same names as those in the Optional folder.
Does this shirt really exist?
Yes, you can buy it here:
https://www.rean.pl/koszulka-jestem-polakiem-i-jestem-z-tego-dumny.html
Show Full Description

Først uploadet: 11. juli 2020
Sidst opdateret: 11. juli 2020
Last Downloaded: 7. september 2020

All Versions

 1.0 (current)

95 downloads , 15,5 MB
11. juli 2020

8 Kommentarer